ehtiras

ehtiras
is. <ər.>
1. Ağlın çətinliklə idarə edə bildiyi hiss. Ehtirasını saxlamaq. – <Xəlifə:> Səndə var coşqun ehtiras alovu; Yaxar atəşlərin sönük bir evi. H. C.. Sübhanverdizadə düşünür, getdikcə hərisliyi artır, gözlərində ehtiras qığılcımı çırtıldayırdı. S. R.. Yazıçı iki gəncin məhəbbətini də şüurlu və sadə bir məhəbbət kimi verir. Bu məhəbbət ehtirasa deyil, iki düşüncəli gəncin bir-birinə tam şüurlu münasibətinə əsaslanır. M. A.. // Coşqunluq, ruh yüksəkliyi, vəcd, həyəcan. Bədiiruhi təsir cəhətindən . . «Çargah» – həyəcan və ehtiras, «Bayatı-şiraz» – qəmginlik, «Humayun» isə «Şüştər»ə nisbətən daha dərin bir kədər hissi oyadır. Ü. H.. <Südabənin> qapqara gözləri yenə şam kimi yandı. Bir ehtiras alovu ilə işıqlandı. M. İ..
2. Şiddətli arzu, eşq, həvəs, şövq, meyil. <Afət:> Bədənim yandırır öz libasımı; Dəryalar söndürməz ehtirasımı. M. R..
3. Şəhvət, hərislik, düşkünlük, təəşşüq. <Şeyx Kəbir:> Alçalır, ruhun alçalır. . . Ancaq; Səni alçaldan ehtiras olacaq. H. C.. . . Mərcan bəy öz alçaq ehtiraslarını tərk edə bilmir, bəlkə həmin ehtiraslara azad imkanlar axtarır. Ə. Sultanlı.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • şəhvət — ə. ehtiras, cinsi əlaqə meyli …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • pafos — <yun. pathos – ehtiras> 1. Ehtiraslı ruh yüksəkliyi; təmtəraq. Pafosla danışmaq. Yalançı pafos. – Direktor . . saçlarını əsdirərək, tragik aktyor pafosu ilə ağlamsındı. M. Hüs.. 2. Hər hansı bir yüksək ideyanın doğurduğu şövq, ilham, vəcd,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • həvavü həvəs — ə. həvəs, şəhvət, ehtiras …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • paknəzər — f. və ə. 1) şorgöz olmayan, ehtiras gözü ilə baxmayan, təmiz gözlə baxan; 2) namuslu …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • acgözlük — is. 1. Tamahkarlıq, gözüdoymazlıq, hərislik. Acgözlük etmək. – Əfruz bacı pərdə altında asdığı paltarların sayınıhesabını dolaşdırdığı halda, yenə də paltar əhvalatında həmin acgözlüyündə qalmışdı. S. R.. 2. məc. Çox böyük maraq, ehtiras, həvəs.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • atəş — is. <fars.> 1. Od. Atəşin təqazası yandırmaqdır. O xasiyyət daim onda büruz edər. «Əkinçi». Hər tərəfi atəş sarımış, alovların təşkil etdiyi atəşin dairə dəqiqəbədəqiqə daralmaqda idi. A. Ş.. Ocağın alovu sönüb tamam olurdu. Qıraqlarındakı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ehtiraslı — sif. 1. Coşqun, həyəcanlı. Ehtiraslı nitq. Ehtiraslı mübahisə. // Bir şeyin dəlicəsinə aludəsi, həvəskarı, vurğunu olan. Ehtiraslı ovçu. Ehtiraslı oyunçu. Ehtiraslı futbol azarkeşləri. – Məmun ehtiraslı mütaliəçi idi. Çox oxuyurdu və gözlərini… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • heyrətləndirmək — f. Heyrət doğurmaq, heyrətə salmaq, təəccübləndirmək. <Abışın> səsi Qədiri daha da heyrətləndirirdi. M. C.. Cavan leytenantın gözlərindəki mətinlik, gizli ehtiras və odlu yalvarış onu heyrətləndirirdi. H. Seyidbəyli …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • meşəşünas — bax meşəçi 1 ci mənada. Vəzirov . . bütün ömrü boyu həm yazıçıdramaturq, həm də meşəşünas alim kimi öz ehtiras və enerjisini xalqın mənəvi və təbii sərvətlərinin mühafizəsinə həsr edir. Y. Qarayev …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nəfs — is. <ər.> 1. Ehtiras, şiddətli istək, arzu, meyil. . . Mənim belə yadıma gəlir ki, <türk padşahlarının> arzu və məşğələləri övrətbazlıq, millətin səadətini öz nəfslərinə qurban eləmək idi. C. M.. Onda Mahmudun ağlı və ixtiyarı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”